Sürdürülebilir Turizm

Sürdürülebilir Turizm ve İklim Krizi

Küresel ısınma ve iklim krizinin insanlığı sürüklemiş olduğu noktada, dünyamız için oldukça büyük tehdit olan bu iki özne daha da anlaşılır oldu. İnsanlığın sonunu hazırlayan bu tehditlere karşı ise sürdürülebilirlik kavramı hemen hemen her sektörün garantisi olmuş durumda. Turizm sektörü de çevre bilincinin ön planda olduğu ve sürdürülebilirlik ilkelerinin hızla benimsendiği alanlardan biri olarak öne çıkmış durumda.

Sürdürülebilir turizm

Gamex

Turizmde sürdürülebilirliği yakalamak hem doğanın korunma prensipleri açısından hem de insanlığın arzularını devamlılığı bakımından oldukça önemli. Hem ruhumuzu tatmin etmek hem de gelecek nesiller için sadece bir tüketim toplumu miras bırakmamak için sürdürülebilir turizm ilkelerini benimsemek, bu yönde atılan adımları desteklemek ve başta kendimizi bu ilkelere adamak oldukça iyi bir başlangıç olacaktır.

Sürdürülebilir Turizm

Nedir Bu Sürdürülebilir Turizm?

Sürdürülebilirlik temel olarak doğanın kaynaklarının yeteri kadar kullanılması ve devamlılığının sağlanması olarak tanımlanabilir. Daha ayrıntılı anlatacak olursak bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin de yaşantısını düşünerek kararlar almak ve sosyo-ekonomik faaliyetlerimizi buna göre planlamaktır. Kimi çevrelerde bu sürdürülebilir faaliyetler gelişimin durdurulması olarak lanse edilse de aksine gelişmeyi belli bir ölçüye sokan ve dengeleyen sınırların bütünüdür.

Sürdürülebilir turizm toplumsal gelişmenin bilinen olumsuz sonuçlarına karşı, doğru pozisyon almayı hedefleyen turizm sektöründe önem taşıyan bir terimdir. Yerel kültürlerin korunduğu, tarihi değerlerin yaşatıldığı, doğanın düzeninin ve ekolojik dengenin bozulmadığı, sağlıklı bir dünya için sürdürülebilir turizme destek olunmalıdır.

Sürdürülebilir Turizmin Amacı Nedir?

Turizmin gelişimini ve katma değerini yok etmeden çevresel değerleri korumak, yerel kültürlerin koruma, tarihi değerlerin yaşatmak, doğanın düzeninin ve ekolojik dengeyi bozmamak temel olarak sürdürülebilir turizmin amaçları olarak sıralanabilir. Turizm bölgesindeki yaşamsal alanın iyileştirildiği hem turistlerin hem de ev sahiplerinin deneyimlerini olumlu yönde etkilemeyi hedefleyen bu amaçlar, aynı zamanda gelecek nesiller içinde oldukça büyük bir miras.

Sürdürülebilir Turizm

Bugün ülkemizde pek çok tarihi ve doğal turizm merkezlerimizin benimsenmiş olan yanlış devlet politikaları ile harap bir hale getirildiğini ve gelecek nesiller için adeta bir çöplük bırakıldığını görüyoruz. Trabzon Uzungöl havzasının betonlaşmasına göz yumulması, ülkemizin dört bir yanında restorasyon adı altında yapılan katliamlar, Gümüşhane’de bulunan Dipsiz Göl’ün umarsızca tarumar edilmesi ve bunun gibi birçok içler acısı durum bu yanlış politikaların ispatı niteliğinde.

Sürdürülebilir Turizm

Sürdürülebilir turizm ilkelerinin benimsenmesiyle birlikte bu ve bunun gibi faciaların önüne geçmek ve geleceğimizi garanti altına almak mümkün gibi görünüyor.

Sürdürülebilir Turizmin Temel İlkeleri Nelerdir?

 • Ekonomik Süreklilik: Turizm işletmelerinin gelecek planlı büyümelerine devam etmeleri için rekabet ortamını ve sürekliliği sağlamak.
 • Yerel Refah: Ziyaretçilerin alımlarını artıracak ortamlar oluşturup, yerel halkın fayda oranını daha üst düzeye çıkarmak.
 • İstihdam Kalitesi: Ayrım yapılmaksızın yerel çalışanların kalitesini ve sayısını artırmak.
 • Sosyal Eşitlik: İhtiyaç sahiplerine ayrım gözetmeksiniz turizmden elde edilen ekonomik ve sosyal geliri paylaşmak.
 • Ziyaretçi Memnuniyeti: Irkçılığa ve ayrımcılığa mahal vermeden herkese eşit ve kaliteli hizmet sunmak.
 • Yerel Kontrol: Turizm kalitesini artırmak için yerel paydaşlarla iş birliği yapmak.
 • Toplumsal Refah: Turizm adına yapılan çalışma ve yatırımlarda yerel halkın refahını gözeterek, yaşamlarını korumak ve ileriye taşımak.

Sürdürülebilir Turizm

 

 • Kültürel Zenginlik: Ev sahibi toplumlara özgü kültür, gelenek ve tarihsel mirasa saygı duymak ve güçlendirmek.
 • Fiziki Bütünlük: Her türlü alanın sınırlarını korumak (kentsel, kültürel, doğa) bakımını yapmak ve bozulmasını engellemek.
 • Biyolojik Çeşitlilik: Doğal alanların, habitatın, yaban hayatının korunmasını desteklemek ve olası zararı asgari düzeye indirmek
 • Kaynak Verimliliği: Turizm yatırımları yaparken tükenebilir kaynakların kullanımını minimaliz etmek.
 • Çevresel Saflık: Turizm işletmelerinden veya ziyaretçilerden kaynaklanan hava, su, kara kirliliğini ve atık üretimini asgariye indirmek.

Girişim Haberleri Kimdir?

Girişim Haberleri; Kasım 2020’den beri etkin ve aktif faaliyet gösteren, girişimcilik ekosistemine ait her bir parçaya değer vererek ilerleyen bir haber ve içerik sitesidir. Girişim Haberleri’nin en büyük misyonu, iş dünyasına hükmeden girişim ve yatırım aksiyonlarını inovatif bir ele alış ile bu sistemin parçası olan herkese dağıtmaktır. En büyük amacımız ise, ekosistemin en büyük haber kaynağı ve en çeşitli içerik üreticisi olarak, okurlarımıza yalnızca gelişmeleri iletmek değil, onların da bu gelişmelerin bir parçası olduklarını hissettirmektir.

Siz de ekosistemdeki gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bültenimize abone olabilir, bu ekosistemin bir parçası olarak her gün büyümek ve gelişmek istiyorsanız bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek ailemize katılabilirsiniz.

Dilerseniz Girişim Haberleri İnstagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz Girişim Haberleri Linkedin hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Sürdürülebilirlik Yazılarımız İçin Buraya Tıklayınız

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.