BAŞARILI BİR DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN 6 ÖNEMLİ ADIM

DİJİTAL DÖNÜŞÜM HARCAMALARI 2,1 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK Dijital dönüşüm, günümüzün sürekli teknoloji ortamlarında kalabilmeleri için gerekli hale geldi. Bu yıl dijital geri dönüşüm harcamalarının 2,1 cüzdanı, 2025 Noel kadar ise küresel dijital dönüşüm harcamalarının 3 liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Her kutlama organizasyonuel

Stratejik Düşünme Nedir?

Stratejik düşünme nedir? Stratejik düşünme, belirli bir sistem bakış açısını benimseyerek hedef odaklı olmayı, hipotez yönelimli hareket etmeyi, zamanında düşünerek fırsatları değerlendirmeyi içeren bir düşünme şeklidir.  Stratejik Düşünme Özellikleri Nelerdir? Stratejik düşünmeyi okuyarak öğrenemezsiniz. Pratik yaparak öğrenebilirsiniz. Aşağıdakileri yapıyorsanız stratejik düşünüyorsunuz demektir:

10000 Saat Kuralı Nedir?

Malcolm Gladwell’in Outliers adlı kitabında popüler hale getirdiği 10000 saat kuralı, seçtikleri alanlarda ustalık kazanmak isteyen sayısız bireyin hayal gücünü ele geçirdi. 10000 saatlik uygulamanın ustalığa götürebileceği fikri birçok kişi için bir mantra haline geldi. Ancak daha yakından incelendiğinde, kuralın göründüğü kadar basit olmadığı

Japon Kültürü: Geleneksel ve Modern Öğelerin Eşsiz Birleşimi

Japon Kültürü: Geleneksel ve Modern Öğelerin Eşsiz Birleşimi Japon kültürü, yüzyıllardır dünyanın dört bir yanından insanların ilgisini çeken zengin ve çeşitli bir kültürel mirasa sahiptir. Bu kültür, geleneksel ve modern öğelerin birleşmesiyle oluşur ve Japon toplumunun güçlü bir yansımasıdır. Japon kültürü, geleneksel

21. yy Sorunsalı: Kendini İfade Etmek

Kendini ifade etmek nedir? Kişinin karşısındaki kişi ya da kişilere arzu, istek ve fikirlerini açık ve net olarak iletebilme biçimine kendini ifade etmek denir. Kendini ifade etmek neden önemlidir? Kendini ifade etmek kişilerin kimliğinin ve kişiliğinin gelişmesi için çok önemlidir ve Sanat,

Sokratik Düşünce Nedir

Sokratik düşünce, Antik Yunan filozofu Sokrates’in felsefi yöntemlerini ve inançlarını ifade eder. Sokrates, felsefi düşünceyi yaşamın her yönüne uygulamayı teşvik etmiş ve insanların kendileriyle ve dünyayla ilgili fikirlerini sorgulamalarını teşvik etmiştir. Sokratik düşünce, yani Sokrates’in öğretileri, Batı felsefesi için temel bir rol

Ters Psikoloji Nedir?

Ters psikoloji, psikolog Jack Brehm’ in insanlar üzerinde tespit edip ortaya çıkardığı bir kavramdır. Ters psikoloji, psikoloji bilimin alt dalı olan sosyal bilimin incelediği kavramdır. Ters psikoloji, bir bireyin aslında yapmak istemediği bir durumu karşısında bulunan kişinin uyguladığı sözler, davranışlar veya mimikler

Takıntı (Obsesif Kompülsif Bozukluk) Nedir?

Kişinin bilinçaltında yatan nedenlerden dolayı fiziksel ve duygusal olayların dışa vuruşma halidir. Takıntı problemi olan kişilerde, yaşamlarını daha fazla zorlaştıracak durumları var etmesi ruhsal bozukluğa yol açabilmektedir. Takıntı (OKB) kişilerin rutin hayatını ve genel yaşantılarını büyük ölçüde olumsuz etkileyen ve zorlaştıran durumlardır.

Kararsızlık Nedir?

Kararsızlık, bir kişinin olay, durum, karar verme, yönlendirme gibi konularda göstermesi gereken eylemleri gerçekleştirememe halidir. Kararsızlık genel tanımıyla; bir konu veya seçenekler arasında seçim yapamamak anlamına gelir. Kararsızlığın alt yapısında neler bulunduğunu gözlemlemek oldukça önemlidir. Kararsızlık kavramının kişilerin psikolojinde bir sorun mu

Nedir bu Manipülasyon?

Manipülasyon nedir? TDK şöyle açıklar: manipülasyon (l ince okunur), Fransızca manipulation 1. isim Yönlendirme. 2. isim Seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme. 3. isim, ekonomi Yönlendirim.  Bazı kaynaklarsa daha detaylı olarak şu şekilde ifade ederler:  Başkalarının algısını, fikirlerini ya da davranışlarını

1 2 3 14