SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

Sürdürülebilir Tarım
Sürdürülebilir Tarım

Sürdürülebilir Tarım Nedir?

Sürdürülebilir tarım, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını, çevrenin korunmasını ve toplumun refahını göz önünde bulunduran tarım uygulamalarıyla ilgili bir kavramdır. Bu tarım yaklaşımı, çiftçilik faaliyetlerinin ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutlarını dengede tutmayı amaçlar. Sürdürülebilir tarımın temel hedefi, gelecek nesiller için sağlıklı gıda üretimini sağlarken çevresel zararları en aza indirmektir.

Sürdürülebilir tarımın ana prensipleri arasında toprak sağlığını koruma, su kaynaklarının verimli kullanımı, biyolojik çeşitliliğin korunması, doğal kaynakların etkili ve adil kullanımı ve toplumun refahını artırma yer alır. Bu prensipler, çiftçilerin, tüketicilerin ve çevrenin fayda sağlayabileceği bir tarım sistemi oluşturmayı amaçlar.

Sürdürülebilir Tarım
Sürdürülebilir Tarım

Sürdürülebilir tarımın birçok faydası vardır.

Çevresel Koruma Sürdürülebilir tarım uygulamaları, toprak, su ve biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların korunmasını ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlar. Zararlı kimyasalların azaltılması ve toprak erozyonunun önlenmesi gibi yöntemlerle çevrenin korunmasına katkıda bulunur.

 1. Su Tasarrufu: Sürdürülebilir tarım, suyun verimli kullanılmasını teşvik eder ve sulama yöntemlerinin geliştirilmesiyle su tasarrufu sağlar. Bu, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini artırır ve su kıtlığı riskini azaltır.
 2. Toprak Verimliliği: Kimyasal gübrelerin ve pestisitlerin kontrolsüz kullanımının önlenmesi, toprağın sağlığını korur ve verimliliğini artırır. Organik madde miktarının artmasıyla toprak yapısı iyileşir ve bitki besin maddelerinin tutulması artar.
 3. Sağlıklı Gıda Üretimi: Sürdürülebilir tarım yöntemleriyle üretilen gıdalar genellikle daha besleyici ve sağlıklıdır. Kimyasal kalıntıların azaltılması ve doğal yöntemlerle yetiştirilmesi, insan sağlığını olumlu yönde etkiler.
 4. Ekonomik Kalkınma: Sürdürülebilir tarım, çiftçilere daha istikrarlı gelir kaynakları sağlar ve yerel ekonomik kalkınmayı destekler. Ayrıca, tarımsal işletmeler arasındaki sosyal bağların güçlenmesine ve yerel toplulukların güçlenmesine katkıda bulunur.
 5. İklim Değişikliğiyle Mücadele: Sürdürülebilir tarım, karbon emisyonlarını azaltmak ve karbon depolama kapasitesini artırmak için çeşitli yöntemler sunar. Doğa dostu tarım uygulamaları, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynar.

Sürdürülebilir tarım, hem insan hem de gezegen sağlığı için uzun vadeli bir çözüm olarak görülmektedir.

Sürdürülebilir Tarım
Sürdürülebilir Tarım

Peki, sürdürülebilir tarım BM’nin Sürdürülebilirlik ilkelerinde nasıl geçer?

Sürdürülebilir tarım, özellikle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayınlanan “Sürdürülebilir Tarım: İlkeler ve Kılavuzlar” belgesinde belirtilen ilkelere dayanır. Bu ilkeler, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği teşvik etmeyi amaçlar. Sürdürülebilir tarımı destekleyen bazı BM ilkeleri:

 1. Çevresel Sürdürülebilirlik: Tarım uygulamalarının çevreye zarar vermemesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması gerektiğini vurgular. Bu ilke, toprak ve su kaynaklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve çevre kirliliğinin azaltılmasını içerir.
 2. Toplumsal Adalet ve Katılım: Tarım politikalarının ve uygulamalarının tüm topluluklara adil ve eşit şekilde erişilebilir olması gerektiğini belirtir. Bu ilke, toplumun farklı kesimlerinin katılımını teşvik eder ve sosyal refahın artırılmasını amaçlar.
 3. Ekonomik Sürdürülebilirlik: Tarımsal faaliyetlerin ekonomik olarak sürdürülebilir olması gerektiğini vurgular. Bu ilke, çiftçilerin adil fiyatlarla ürünlerini pazarlayabilmesini, gelirlerini artırabilmesini ve kalkınmalarını destekler.
 4. Gıda Güvenliği ve Beslenme: Tarımın, gıda güvenliği ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için sürdürülebilir bir şekilde yapılması gerektiğini belirtir. Bu ilke, sağlıklı ve besleyici gıdalara erişimi artırmayı ve açlığın sona erdirilmesini amaçlar.

Bu ilkeler, sürdürülebilir tarımın temel taşlarını oluşturur ve tarımsal uygulamaların çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini dengelemeyi hedefler. Bu nedenle, sürdürülebilir tarım, Birleşmiş Milletler’in genel kalkınma hedeflerini destekleyen bir yaklaşım olarak kabul edilir.

Sürdürülebilir Tarım
Sürdürülebilir Tarım

Sürdürülebilir tarım yapmak isteyen çiftçi nerelerden yardım alabilir?

 1. Tarım ve Çevre Danışmanları: Sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda uzmanlaşmış tarım ve çevre danışmanları, çiftçilere doğrudan yardımcı olabilirler. Onlarla işbirliği yaparak çiftliklerinde sürdürülebilir tarım uygulamalarını geliştirebilirler.
 2. Tarım Kooperatifleri ve Dernekler: Tarım kooperatifleri ve dernekleri, çiftçilere eğitim, kaynaklar ve destek sağlayabilir. Bu organizasyonlar, çiftçiler arasında deneyim paylaşımını teşvik eder ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yardımcı olabilir.
 3. Devlet Kurumları ve Ajansları: Birçok ülkede tarım ve çevre konularında hükümet destekli kurumlar ve ajanslar bulunmaktadır. Bu kurumlar, çiftçilere sürdürülebilir tarım programları, teşvikler ve eğitimler sağlayabilirler.
 4. Üniversiteler ve Araştırma Kurumları: Tarım ve çevre bilimleri alanında uzmanlaşmış üniversiteler ve araştırma kurumları, çiftçilere danışmanlık, araştırma ve eğitim hizmetleri sunabilirler. Bu kurumlardan alınan bilimsel destek, çiftçilerin sürdürülebilir tarım uygulamalarını geliştirmesine yardımcı olabilir.
 5. Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar): Sürdürülebilir tarımı teşvik eden birçok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, çiftçilere eğitim, kaynaklar ve topluluk desteği sağlayabilirler.

Çiftçiler, bu kaynaklardan yardım alarak sürdürülebilir tarım uygulamalarını geliştirebilir ve çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan daha sürdürülebilir tarım faaliyetleri yürütebilirler.

Sürdürülebilir Tarım
Sürdürülebilir Tarım

Sürdürülebilir tarım çiftçiyi olumlu ve olumsuz yönlerden nasıl etkileyebilir?

Olumlu etkiler:

 1. Toprak Verimliliği: Sürdürülebilir tarım uygulamaları, toprağın sağlığını ve verimliliğini artırabilir. Organik madde miktarının artması, toprağın yapısını iyileştirir ve bitki besin maddelerinin tutulmasını artırır, bu da daha verimli bir hasat elde etmeye yardımcı olur.
 2. Su Tasarrufu: Sürdürülebilir tarım, suyun verimli kullanılmasını teşvik eder ve sulama yöntemlerinin geliştirilmesiyle su tasarrufu sağlar. Bu, çiftçilerin sulama maliyetlerini azaltır ve su kıtlığı durumlarında daha dayanıklı bir hasat elde etmelerine yardımcı olabilir.
 3. Biyolojik Mücadele: Kimyasal pestisitlerin kullanımının azaltılması ve biyolojik mücadele yöntemlerinin benimsenmesi, zararlılara karşı daha sürdürülebilir bir kontrol sağlar. Bu, zararlılara karşı direnç gelişmesini azaltabilir ve doğal düşmanların korunmasını teşvik edebilir.

Olumsuz etkiler:

 1. Geçiş Süreci: Sürdürülebilir tarım uygulamalarına geçiş süreci, bazı durumlarda kısa vadeli verimlilik kayıplarına neden olabilir. Örneğin, kimyasal gübrelerin ve pestisitlerin kullanımının azaltılmasıyla bitki büyümesi ve verimlilikte geçici bir düşüş yaşanabilir.
 2. Yatırım Gereksinimi: Sürdürülebilir tarım uygulamalarına geçmek, bazı durumlarda yatırım gerektirebilir. Özellikle organik tarım veya agroekolojik yöntemlerin benimsenmesi, başlangıçta ek maliyetlerle ve iş gücüyle ilişkili olabilir.
 3. Pazarlama Zorlukları: Sürdürülebilir tarım ürünlerinin pazarlanması, konvansiyonel tarım ürünlerine göre farklı zorluklarla karşılaşabilir. Ancak, tüketicilerin sürdürülebilir tarım ürünlerine olan talebinin artmasıyla bu durum değişebilir ve çiftçiler için yeni pazar fırsatları doğabilir.

Sonuç olarak, sürdürülebilir tarım uygulamaları çeşitli faktörler aracılığıyla çiftçilerin hasatlarını etkileyebilir. Ancak, uzun vadede sürdürülebilir tarımın çevresel, ekonomik ve sosyal faydaları genellikle olumlu sonuçlar doğurur.

Sürdürülebilir Tarım
Sürdürülebilir Tarım

Sürdürülebilir tarımın özellikle uygulanması gereken bir hasat türü var mıdır?

Sürdürülebilir tarımın faydaları, çeşitli tarım ürünlerinde görülebilir ancak özellikle bazı ürünlerde daha belirgin olabilir. Bu ürünler genellikle uzun dönemde daha sürdürülebilir tarım uygulamalarından daha fazla fayda sağlar. Örneğin:

 1. Organik Tarım Ürünleri: Organik tarım, kimyasal gübrelerin ve pestisitlerin kullanımının azaltıldığı ve doğal kaynakların daha sürdürülebilir şekilde yönetildiği bir tarım yöntemidir. Organik tarım ürünleri, genellikle daha yüksek besin değeri ve doğal tatlar sunar, çünkü toprak ve bitkiler daha sağlıklıdır. Ayrıca, organik tarım uygulamaları, toprak sağlığını korur, su kaynaklarını korur ve biyolojik çeşitliliği teşvik eder.
 2. Agroekolojik Ürünler: Agroekolojik tarım, biyolojik çeşitliliği koruyarak ve yerel ekosistemlerle uyumlu olarak tarım yapmayı hedefler. Agroekolojik ürünler, sürdürülebilir tarım uygulamalarının birleştirilmesiyle yetiştirildiğinden, genellikle daha az zararlı kalıntı içerir ve toplum ve çevre için daha fazla fayda sağlar.
 3. Yerel ve Organik Sebze ve Meyveler: Yerel ve organik sebze ve meyveler, genellikle daha taze ve daha besleyicidir çünkü hasat edildikten sonra uzun mesafelere taşınmazlar ve kimyasal katkı maddeleri içermezler. Ayrıca, yerel pazarlardan satın alarak yerel çiftçilere destek olmak da bölgesel ekonomiyi güçlendirebilir ve toplumun bağlarını güçlendirebilir.

Ancak, her tarım ürünü ve her bölge farklıdır ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının faydaları bu faktörlere bağlı olarak değişebilir. Önemli olan, çiftçilerin yerel koşullara uygun sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemesi ve bu sayede çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar elde etmesidir.


BM’nin iklim değişikliği konusundaki çabaları hakkında daha fazla bilgi için:

Diğer Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları:

Dünya Liderleri 2015 yılında, 2030’a kadar 3 önemli işi başarmak için 17 Küresel Amaç üzerinde uzlaştı. Aşırı temizliklerini sona erdirmek. Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele. İklim değişikliğini düzeltme. Sürdürülebilir kalkınma için Küresel Amaçlar bu taahhütleri gerçekleştirebilir. Bütün uluslararası. Tüm insanlar için. Gerçekleşebilmesi için herkesin bu hedefi bilmesi gerekiyor. #HareketeGeç

  #HERKESE ANLAT

Sürdürülebilir kalkınma için küresel hedefler ne kadar çok kişi bilirse, o kadar başarılı olacaktır. Eğer biz bunun için çabalarsak, liderlerimiz bunu gerçekleştirebileceklerdir. Amaçların, daha çok insan tarafından öğrenilmesi gerekiyor. Amaçları depolamak için sizi kullananlarınıza var. Sohbette, e-postada, tartışmada, ürünlerde, evde, işyerinde, evde, nerede olursa olsun #HERKESEANLAT

Girişim Haberleri Kimdir?

Girişim Haberleri; Kasım 2020’den beri etkin ve aktif faaliyet gösteren, girişimcilik yapmaya ait her parçaya değer vererek ilerleyen bir haber ve içerik sitesidir. Girişim Haberleri’nin en büyük misyonu, iş türlerinden hükmedilen girişim ve yatırım eylemlerini ortadan kaldırmak için bir ele alış ile bu sistemin parçası olan herkese dağıtmaktır. En büyük amacımız ise, ekosistemin en büyük haber kaynağı ve en çeşitli içerik üreticisi olarak, okurlarımıza yalnızca ulaşmayı iletmek değil, onların da bu gelişmelerin bir sınırlarını hissettirmektir. Siz de ekosistemdeki gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bültenimize abone olabilir, bu ekosistemin bir parçası olarak her gün büyümek ve gelişmek isteyenler sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek ailemize katılabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer #Sürdürülebilir1Dünya Yazılarımız İçin Tıklayınız.

Dilerseniz Girişim Haberleri Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz Girişim Haberleri LinkedIn hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Sena Yıldırım

22, öğrenci hemşire’3, girişimcilik dünyasıyla büyülenmekle meşgul. Dijital pazarlama, girişimcilik ve yaratıcı marka kurma hikayeleriyle ilgileniyor. Özgün, tutkulu, meraklı bir dünya anlayışına sahip.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.