Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-2:Açlığa Son!

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI NEDİR?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2015 yılında Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından belirlenmiş; barış, uluslararası iş birliği ile temellendirilmiş 2030 yılına kadar tamamlanması amaçlanan 17 hedef içeren evrensel bir bildirgedir. Birçok madde içeriyor gibi görünse de temelde amaç tüm canlılar için ulaşılabilir, yaşanabilir ve eşit koşulları sağlamaktır.

Bu yazımda sizlere kalkınma amaçlarından ikincisi olan “Açlığa Son” hedefini paylaşacağım.

Açlığa Son“AÇLIĞA SON” NELERİ AMAÇLAR?

        2030 yılına kadar,

  • Açlığa Son2.1 Açlığın sona erdirilmesi, başta çocuklar ve yoksullar olmak üzere tüm insanlar için güvenilir, besleyici ve yeterli gıda erişiminin sağlanacağının garanti edilmesi,

 

 

  • Açlığa Son2.2 Yetersiz beslenmenin tüm biçimlerinin (özelliklede 5 yaş altı çocukların gelişimini etkileyen obezite ve zayıflığa sebep olan beslenme biçimleri) ortadan kaldırılması; genç kızlar, hamile kadınlar, emziren anneler ve yaşlı bireylerin beslenme ile ilgili ihtiyaçlarının ele alınması,

 

  • Açlığa Son2.3 Tarımsal verimliliğe katkı sağlayan yerli halklar, çiftçilik ile uğraşanlar, çobanlar ve balıkçılar olmak üzere küçük çaplı gıda üreticilerinin toprağa, diğer verimli kaynaklara, finansal hizmete, bilgiye ve piyasalara güvenli erişimlerinin sağlanması ve gelirlerinin iki katına çıkarılması,

 

  • 2.4Açlığa Son Sürdürülebilir gıda üretimi sistemlerinin güvence altına alınması ve üretimi ve üretkenliği artıran, ekosistemlerin sürdürülmesine yardımcı olan, iklim değişikliğine, aşırı hava koşullarına, kuraklığa, sellere ve diğer felaketlere uyum sağlama kapasitesini güçlendiren ve toprak kalitesini devamlı olarak artıran dayanıklı tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi,

 

  • Açlığa Son2.5 Tohumların, kültür bitkilerinin ve hayvanların; tohum ve bitki bankaları aracılığıyla genetik çeşitliliğinin sürdürülmesi ve uluslararası olarak üzerinde anlaşmaya varıldığı üzere, genetik kaynakların ve ilgili geleneksel bilginin kullanımından elde edilen kazanımlara erişimin ve adil ve hakkaniyetli biçimde paylaştırılmasının desteklenmesi,

 

  • Açlığa Son2.a Başta gelişmemiş ülkeler olmak üzere tarımsal üretimin artırılması için geliştirilmiş uluslararası kırsal altyapı, tarımsal araştırma ve yayım hizmetleri, teknoloji geliştirme ve bitki ve hayvan gen bankaları alanlarına yatırımın artırılması,

 

  • ska2.b 12.b Dünya tarım piyasalarındaki ticari kısıtlamalar ve aksaklıkların düzeltilmesi ve önlenmesi,

 

 

  • Açlığa Son2.c Gıda hammadde piyasalarının ve benzerlerinin işleyişlerinin etkin olması için önlemler alınması ve gıda fiyatlarındaki aşırı değişikliğin önlenebilmesi için piyasa bilgilerine erişimin kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır.

 

NASIL İLERLİYOR?

Açlığa Son
Yeşil: Sorun tamamen aşıldı Sarı:Sorun büyük ölçüde aşıldı Turuncu:Önemli zorluk devam etmekte Kırmızı:Zorluk aşılması zor seviyede Gri:Bilgiye ulaşılamıyor

“Açlığa Son” amaçları için tüm ülkeler kendi çapında adımlar atıyor olsa da besin yetersizliği birçok ülke için haritada da görüldüğü gibi halen büyük bir problem olarak devam etmektedir hatta 2020 yılında dünya genelinde 720 milyon ile 811 milyon arasında insan ,2019 yılına kıyasla 161 milyon daha fazla, açlık çekmeye başlamıştır. Bu durum ise en çok gelişme aşamasında olan 5 yaş altı çocukları etkilemekte ve olması gerekene göre hem fiziksel hem biyolojik olarak daha yetersiz kalmalarına sebep olmaktadır.

2025 yılına kadar bu çocukların sayısında %5 azalma hedefine ulaşabilmek için %2,1 olan mevcut yıllık düşüş oranının iki katına çıkarılması gerekmektedir ancak 2016 yılından beri sürekli artan gıda fiyatlarından fazlaca etkilenen ülkelerin payı 2019’da %16’dan 2020’de %47’ye yükselmişken çocukların üzerindeki bu etkinin azaltılması  ve “Açlığa Son ” hedeflerine ulaşılması oldukça zor görünüyor.

TÜRKİYE’DE DURUM NASIL?

Türkiye, “Açlığa Son” hedeflerine ulaşma konusunda yaptığı politikalar sayesinde uluslararasında ortalamanın üzerinde bir seviyeye ulaşmıştır. Türkiye’nin uyguladığı Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı, Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı gibi politikalar yeterli gıdaya erişim ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, üretken tarım uygulamaları ve genetik kaynakları ve geleneksel bilginin korunmasını temel alarak oluşturulmuş politikalardandır.

Açlığa Son
5 Yaş Altı Çocuklarda Bodurluk Oranı

Türkiye’de beslenme alışkanlıkları bölgesel, mevsimsel gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden Türkiye’nin başlıca sorun alanları yetersiz beslenme, aşırı beslenme ve kalitesiz beslenme olarak öne çıkmaktadır ve “Açlığa Son” hedeflerinde de belirtildiği gibi bu durum 5 yaş altı çocukları daha çok etkilemektedir ancak emzirme yanlı destek fonları , tamamlayıcı besin takviye programları gibi bir çok politika sayesinde 2000 -2019 yılları arasında çocuklarda bodurluk oranı 19.15’ten 10’a kadar önemli ölçüde düşürülmüştür.

Açlığa Son
Tarımsal Faaliyetler Üzerine Yapılan Çalışmalar Sonucunda Tahıl Verimindeki Artış

Besin yetersizliğini gidermede büyük rol oynayan tarımsal faaliyetleri arttırmak için Çevreye Dayalı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK) kapsamında çiftçilere arazi bazlı destek ödemeleri yapılmış ve İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği ile de çevre dostu, sürdürülebilir tarım alanlarının arttırılmasına yönelik araştırmalar yapılmaktadır.

Açlığa Son

Gelecek nesillerde belki de daha çok karşılaşılacak olan besinlerin yetersizliği problemine karşın genetik kaynakların ve geleneksel bilginin korunması önemlidir. “Açlığa Son ” amaçları kapsamda mevcut çalışmalara ek olarak 2017 yılına gıda güvenliğini garanti altına almak, biyoçeşitliliği korumak amacıyla Ulusal Başlangıç Kültürü Gen Bankası kurulmuştur. Halen birçok çalışma dünyada ve ülkemizde yapılıyor olsa da besin yetersizliği hassasiyetin hiçbir zaman kaybedilmemesi gereken ve her bireyin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlamak amacıyla farkındalığını koruması gereken bir konudur.

KAYNAKLAR:

Girişim Haberleri Kimdir?

Girişim Haberleri; Kasım 2020’den beri etkin ve aktif faaliyet gösteren, girişimcilik ekosistemine ait her bir parçaya değer vererek ilerleyen bir haber ve içerik sitesidir. Girişim Haberleri’nin en büyük misyonu, iş dünyasına hükmeden girişim ve yatırım aksiyonlarını inovatif bir ele alış ile bu sistemin parçası olan herkese dağıtmaktır. En büyük amacımız ise, ekosistemin en büyük haber kaynağı ve en çeşitli içerik üreticisi olarak, okurlarımıza yalnızca gelişmeleri iletmek değil, onların da bu gelişmelerin bir parçası olduklarını hissettirmektir. Siz de ekosistemdeki gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bültenimize abone olabilir, bu ekosistemin bir parçası olarak her gün büyümek ve gelişmek istiyorsanız bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek ailemize katılabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer #Sürdürülebilir1Dünya Yazılarımız İçin Tıklayınız.

Dilerseniz Girişim Haberleri Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz Girişim Haberleri LinkedIn hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.