Girişimciler için Finans Rehberi: Mikroekonomi ve Makroekonomi

Makro ve mikro ekonomi

Makro ve mikro ekonomi Mikro kelimesi “küçük”, Makro kelimesi ise “büyük” anlamına gelmektedir. Bugünse sizlerle Mikroekonomi ve Makroekonomi kavramlarını inceleyeceğiz.

Mikroiktisat küçük ekonomik birimler (hanehalkı, firmalar ve piyasalar) ile ilgilenirken, makroiktisat ise ekonomiyi bütün ana unsurlarıyla ele alıp inceler.

Gamex

Makro ve mikro ekonomi

Mikroekonomi nedir?

Mikroekonomi, ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen disiplindir. Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta, iktisadi mesele ile etkinlik üzerinde durulur; ne üretilecek, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek, dağılımda-üretimde-bölüşümde etkinlik var mı soruları incelenmeye çalışılır. Aslında gerek mikro iktisatta gerek makro iktisatta bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkiledikleri analiz edilir.

Fırsat maliyeti, arz ve talep, elastikiyet gibi konuları inceler.

Mikro ekonomi özel pazarları ve ekonomik segmentleri inceleyen bilim dalıdır. Tüketici davranışları, bireysel iş gücü pazarları ve firmalar teorisi gibi konuları inceler.

Ekonomide Makro

Ekonomide makro, belirli bir sektörden ziyade ekonominin bir bölümünde veya tüm ekonomide varlık fiyatlarındaki değişikliklere odaklanır.

Makro ve mikro ekonomi

Makroekonomi nedir?

Makroekonomi, ekonomideki toplam gelir, toplam tüketim, toplam yatırım, toplam tasarruf ve fiyatlar genel düzeyi gibi makro değişkenlerin nelerden etkilendiklerini ve ekonomide tam istihdam, fiyat istikrarı ve büyüme gibi temel hedeflerin nasıl elde edilebileceklerini inceler.

Mikroekonomiden farklı olarak, ekonomiyi bir bütün olarak ele alarak, makro denge çözümlemeleri üzerinde çalışır. İşsizlik, enflasyon, toplam üretim ve tüketim, gelir dağılımı makroekonominin ana konuları olarak sayılabilir.

Mikrofinansın müşterileri kimlerdir?

Tipik mikrofinans müşterileri, resmi finans kuruluşlarına erişim olanağı bulunmayan düşük gelirli kişilerdir. Mikrofinans müşterileri, normalde, genellikle kendi evinde çalışan serbest meslek sahibi girişimcilerdir. Kırsal alan ve bölgelerde, genellikle küçük çiftçiler ve gıda işleme ve küçük esnaflık gibi düşük gelir getiren faaliyetlerle iştigal eden kişilerdir. Kentsel alan ve bölgelerde ise, mikrofinans faaliyetleri daha çeşitlidir ve dükkan sahipleri, hizmet sağlayıcılar, zanaatçılar, seyyar satıcılar, vb. gibi grupları kapsar. Mikrofinans müşterileri, yoksullar ya da yoksul olmayan ve oldukça istikrarlı bir gelir kaynağı bulunan, fakat korunmasız olan kişilerdir.

Makroekonomik araştırma alanları nelerdir?

Makroekonomi oldukça geniş bir alandır, ancak iki özel araştırma alanı en bilinen alanlarıdır. İlk alan, uzun vadeli ekonomik büyümeyi veya milli gelirdeki artışları belirleyen faktörlerdir. Diğeri, iş döngüsü olarak da bilinen milli gelir ve istihdamdaki kısa vadeli dalgalanmaların nedenlerini ve sonuçlarını inceler.

Makro ve mikro ekonomi

Aşağıda hem makrofinans hem de mikrofinansın ayrıntılı bir karşılaştırması bulunmaktadır:

  • ‌Kavramsal olarak, mikrofinans bireysel ihtiyaçlara odaklanırken, makrofinans tüm ulusa odaklanır.
  • ‌Mikrofinansta, ortak finansörler mikrofinans Kurumları (MFI), kendi kendine yardım grupları (SHG), bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıdır (STK). Makrofinansta finansörler, hükümetler, büyük şirketler, yerleşik özel borç verenler ve merkez bankası dahil bankalar gibi büyük oyunculardır.
  • ‌Mikrofinansta operasyon şekli küçük olduğundan, finansman genellikle süreklidir. Ancak, makrofinansa yapılan önemli yatırımlarla, projeler, projenin türüne bağlı olarak yalnızca sınırlı bir görev süresi için sürer.
  • ‌Mikrofinansta, finansman bir bireye fayda sağlayacak şekilde tasarlandığından, temerrüt oranı çok yüksektir. Ancak, makrofinansta, fayda tüm ekonomi için olduğundan, temel zorluk programın başarısızlığı veya durdurulmasından çok politika uygulamasındadır.
  • ‌Mikrofinans, bireylere kendi kendine yetme gücü verirken, makrofinans tüm ekonomiden kazanç sağlamayı amaçlar. Örneğin, Joe yeni bir başlangıç ​​için 15.000 $ ödünç alabilir. Sonuç olarak, asistanları olarak yalnızca James ve Zowe’yi kullanabilir. Öte yandan, hükümet Z yeni bir halka açık metro inşa etmek isteyebilir. Yeni hat, hükümete kilometre başına 200 milyon dolara mal olabilir. XY şirketine bir sözleşme yapıldığında, yerdeki şirket şantiyede çalışmak için çok sayıda işçi çalıştırıyor.

Girişim Haberleri Kimdir?

Girişim Haberleri; Kasım 2020’den beri etkin ve aktif faaliyet gösteren, girişimcilik ekosistemine ait her bir parçaya değer vererek ilerleyen bir haber ve içerik sitesidir. Girişim Haberleri’nin en büyük misyonu, iş dünyasına hükmeden girişim ve yatırım aksiyonlarını inovatif bir ele alış ile bu sistemin parçası olan herkese dağıtmaktır. En büyük amacımız ise, ekosistemin en büyük haber kaynağı ve en çeşitli içerik üreticisi olarak, okurlarımıza yalnızca gelişmeleri iletmek değil, onların da bu gelişmelerin bir parçası olduklarını hissettirmektir. Siz de ekosistemdeki gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bültenimize abone olabilir, bu ekosistemin bir parçası olarak her gün büyümek ve gelişmek istiyorsanız bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek ailemize katılabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer #GirişimPedia Yazılarımız İçin Tıklayınız.

Dilerseniz Girişim Haberleri Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz Girişim Haberleri LinkedIn hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynakça

1, 2, 3, 4, 5, 6, Wikipedia

 

Sena Yıldırım

22, Hemşirelik(3) öğrencisi, dijital pazarlama, girişimcilik ve yaratıcı marka kurma hikayeleriyle ilgileniyor. Özgün, tutkulu, meraklı bir dünya anlayışına sahip.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.