/

Temel İnsan Haklarımız Nelerdir?

Tüm insanların sahip olduğu ve yaşaması için gerekli olan şeylere insan hakları denir. Peki kelime olarak “hak” ne anlama gelmektedir. Hak, kişinin hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi veren bir menfaattir. Buradan da hakların sahibinin yani insan haklarının bizim olduğunu