pin up casino паріматч pinup az crazy time score пин ап казино

Sürdürülebilir Turizm Nedir?

Sürdürülebilir Turizm Nedir?

 Sürdürülebilir Turizm; Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından  mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri tam olarak hesaba katan; ziyaretçilerin, endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan turizm olarak tanımlanıyor.

Sürdürülebilir Turizm Nedir?

Turizm sektörünün temel bir gerekliliği olan sürdürülebilir turizm; turizmin ayrı bir bileşeni olarak değil, turizmin daha sürdürülebilir bir hale gelmesi ve turizm sektörünün bir bütün halinde çalışması açısından gerekli bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor.

Sürdürülebilir Turizmin Temel İlkeleri

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin Seyahat & Turizm: Ekonomik Etki 2019 raporu verilerine göre, turizm küresel ölçekte 8,8 trilyon dolarlık bir endüstri ve bu rakamın 2029’a kadar 13 trilyon dolara yükseleceği öngörülüyor. Turizmin böyle ciddi bir ivmeyle büyümesi, bazı çevresel sonuçlar da doğuruyor. Örneğin, turizmin küresel çapta sera gazı salınımına etkisinin yaklaşık yüzde 5 olduğu açıklanırken, 2030’da bu oranın yüzde 5,3’e çıkması bekleniyor. Öngörülen bu artış, 2016’da 1.597 milyon ton olan turizm kaynaklı CO2 emisyonunun 2030’da 1.998 milyon tona ulaşarak yüzde 25 civarında büyümesi anlamına geliyor. Turizmin böyle ciddi bir ivmeyle büyümesi, bazı çevresel sonuçları da doğuruyor.

Bu değerlendirmeler göz önüne alındığında, turizmin sürdürülebilir hale gelmesinin ne kadar kritik olduğu da daha net ortaya çıkıyor. “Çevreye duyarlı olma” hedefinin yalnızca bir parçasını oluşturduğu sürdürülebilir turizm, bundan çok daha fazlasını ifade ediyor ve bu nedenle son derece geniş kapsamlı bir ilkeler bütününden oluşuyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre sürdürülebilir turizm ilkeleri şunlardır:

 1.  Ekonomik Süreklilik: Turizm güzergâhlarının ve girişimlerinin başarılarını sürdürebilmeleri, uzun vadede fayda sağlamaya devam edebilmeleri için tasarlanan politikaların yerelde uygulanabilirliğini ve işletmelerin ulusal ve uluslararası düzeyde ve tematik bağlamda rekabet edebilirliğini sağlamak.
 2. Yerel Kalkınma: Ziyaretçilerin yerelde geceleme, yerel üretici ve hizmet sağlayıcı ile buluşma, yerelde harcama oranını çoğaltıcı önlemleri destekleyerek, turizmin ev sahibi destinasyona katkısını artırmak.
 3. İstihdam Kalitesi: Irk, cinsiyet, engellilik gibi konularda ayrımcılık yapılmaksızın, mesleki uzmanlaşmayı desteklemek, ücret ve hizmet kalitesini iyileştirilerek turizm ile yaratılan yerel istihdamın sayısını ve kalitesini arttırmak.
 4. Sosyal Katılım ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Turizm faaliyetlerinden elde edilen ekonomik ve sosyal faydaların, genele yaygın ve adil bir biçimde dağıtılmasına çalışmak, ekonomik ve sosyal olarak dezavantajlı kesime sağlanan fırsatları, gelir ve hizmetleri iyileştirmek.
 5. Ziyaretçi Memnuniyeti: Irk, cinsiyet, engellilik hali, yaş veya başka bir ayrımcılık yapılmaksızın, ziyaretçilere güvenli, tatmin edici, sürdürülebilir ve yenilikçi bir deneyim sunmak, “sorumlu turist” olgusunu desteklemek.
 6. Yerelden Kontrol: Yerel yönetimlerin planlama, yönetim ve uygulama aşamalarında turizmin diğer paydaşları ile istişare içerisinde olmasını sağlamak, bölgede turizmin gelişimi konularında bölge halkı/toplulukları ve sivil toplumu güçlendirmek ve süreçlere dâhil etmek.
 7. Toplumsal Refah: Sosyal bozulma ve istismara yol açmadan yöre halkının sosyal yapı ve kaynaklara, imkânlara ve yaşam destek sistemlerine erişimlerini sağlayarak, yaşam kalitelerini muhafaza etmek ve iyileştirmek.
 8. Kültürel Zenginlik: Tarihi mirasa, özgün kültüre, geleneklere ve yöre halkının ayırt edici özelliklerine saygı duymak ve bunların değerlerini artırmak.
 9. Fiziki Bütünlük: Kentsel ve kırsal alanların kalitesini muhafaza etmek, iyileştirmek ve çevrenin fiziki ve görsel açıdan bozulmasını önlemek.
 10. Biyolojik Çeşitlilik: Doğal alanların, yaşam alanlarının, yaban hayatının, türlerin ve endemizmin (yöreye özgü türlerin) korunmasını desteklemek ve bunlara verilen zararı asgari düzeye indirmek, bu uygulamalar süresince ve sonrasında koruma-kullanma dengesi gözeterek bunların bilinirliğini artırmak.
 11. Kaynakların Verimli Kullanımı: Turizm tesislerinin ve hizmetlerinin gelişimi ve işletiminde, kısıtlı ve yenilenmeyen kaynakların kullanımını asgari düzeye indirmek, doğal, kültürel ve tarihi değerler söz konusu olduğunda yerel sahiplenmeyi ve ulusal ve uluslararası bilinirliği artırmak, bu uygulamalar süresince ve sonrasında koruma-kullanma dengesi gözeterek bunların bilinirliğini artırmak.
 12. Çevresel Etki: Turizm işletmeleri ve ziyaretçilerden kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini ve atık üretimini asgari düzeye indirmek, yöre halkını, işletme çalışanlarını ve misafirleri çevresel etki bağlamında bilgilendirmek ve “sorumlu işletme”, “sorumlu turist” gibi kavramları yaygınlaştırmak.Sürdürülebilir Turizm Nedir?

Sürdürülebilir turizm planlaması nedir?

Sürdürülebilir turizm planlamasının temel hedefi ekonomik kalkınma, sosyo-kültürel etkiler ve ekoloji arasındaki uzlaşma sağlayarak turizm planlamasının mekana entegrasyonunu sağlamaktır. Böylece turizm başlıca paydaşları olan planlama, sanayi, çevre ve yerel halk arasında işbirliği sağlayacaktır.

images 4 1

Girişim Haberleri Kimdir?

Girişim Haberleri; Kasım 2020’den beri etkin ve aktif faaliyet gösteren, girişimcilik ekosistemine ait her bir parçaya değer vererek ilerleyen bir haber ve içerik sitesidir. Girişim Haberleri’nin en büyük misyonu, iş dünyasına hükmeden girişim ve yatırım aksiyonlarını inovatif bir ele alış ile bu sistemin parçası olan herkese dağıtmaktır. En büyük amacımız ise, ekosistemin en büyük haber kaynağı ve en çeşitli içerik üreticisi olarak, okurlarımıza yalnızca gelişmeleri iletmek değil, onların da bu gelişmelerin bir parçası olduklarını hissettirmektir. Siz de ekosistemdeki gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bültenimize abone olabilir, bu ekosistemin bir parçası olarak her gün büyümek ve gelişmek istiyorsanız bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek ailemize katılabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer #Sürdürülebilir1Dünya Yazılarımız İçin Tıklayınız.

Dilerseniz Girişim Haberleri Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz Girişim Haberleri LinkedIn

hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Sena Yıldırım

22, öğrenci hemşire’3, girişimcilik dünyasıyla büyülenmekle meşgul. Dijital pazarlama, girişimcilik ve yaratıcı marka kurma hikayeleriyle ilgileniyor. Özgün, tutkulu, meraklı bir dünya anlayışına sahip.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.