/

Esebze.com Yatırım Turuna Çıktı

Temellerini pandeminin etkilerini en yoğun hissettiğimiz dönemde atan esebze, fikirlerini 2022 yılında hayata geçirdi. Uzun yıllar boyunca sahada da kazandığı deneyimler ile yakın dönemde hem üreticinin hem de tüketicinin tarımsal üretim alanında yaşadıkları sıkıntıları yakından gözlemleme fırsatı yakaladı ve bu durumu değiştirecek