/

Girişimciler İçin Finans Rehberi 1. Adım

QuadSAT 9 Milyon Dolar Yatırım Aldı
Ülkemizde girişimcilik yeterli düzeyde ilerleyememiştir ve bunun başlıca nedenleri finansal kaynak yetersizliği ve finansman yöntemleri konusunda yeterince bilgiye sahip olmamaktır. Girişimciler için Finansman yöntemlerini inceleyecek olursak eğer bunlar; Girişim Sermayesi(Risk Sermayesi), Melek Yatırım, Mikro Finansman, İslam Bankacılığı, Leasing, Faktoring, Bartering ve Forfaiting’den oluşmaktadır.

GİRİŞİM SERMAYESİ ( RİSK SERMAYESİ )

Finansman arayan veya yeni fikirlere sahip girişimcilerin risk alma konusunda hazır bulunan sermayedarlar ile bir araya gelmesi ve projelerini sunup yatırım alması demektir. Girişimciler, girişim sermayesi yatırımcılarına projelerini sunarken pazarlama stratejisi, işletme giderleri, gelir tahminleri ve mali yapı gibi unsurlar hakkında bilgiler verir. Girişim projesinin yapısı ve finansal yönü ile ilgili araştırmalar yapılır. Tüm soruların cevabı alınınca karşılıklı anlaşma gerçekleşir ve risk sermayesi yatırımı alınır. Sonuç olarak Girişim Sermayesinin bir ortaklık türü olduğunu söyleyebiliriz. Ortaklardan biri iş fikri olan ve bu fikrini geliştirmek için çabalayan girişimcidir. Diğeri ise, girişimcinin fikirlerini önemseyip ona sermaye ile destek olan risk sermayedarıdır.

Girişimin bulunduğu konum ve işletmenin ihtiyacı olan fona göre girişim sermayesi türleri bulunur.

Çekirdek Sermayesi: Girişimin henüz fikir aşamasındayken ve mali yapısı belli değilken sağlanan fondur. Projenin devamında nasıl bir ilerleme kaydedileceği henüz belli olmadığı için en riskli yatırım türü olarak kabul edilir.

Gamex

Başlangıç Sermayesi: En yaygın girişim sermayesi türü olarak bilinir. Girişim projesinin aktifleştiği, ancak henüz ticarileştirilmediği aşamada verilen sermaye türüdür.

Köprü Sermayesi: Girişim projesinin aktif bir hal aldığı, piyasada pay sahibi olmaya başladığı ve işletmenin halka açıldığı aşamada sağlanan sermaye türüdür. Halka arz gerçekleşmeden önce girişim projesinin faaliyetlerine devam edebilmesi için finansman sağlanır.

MELEK YATIRIM

Yüksek değere sahip olan melek yatırımcıların kendi sermayelerini küçük bir şirket grubuna yatırması olarak açıklanabilir ama bunun yanı sıra işletmelere kendi bilgi birikimlerini de aktarması yönünden girişim sermayesinden ayrılmaktadır. Yani melek yatırımcılar, daha küçük sermaye gerektiren girişim projelerine ilk aşamada fon sağlamada önemli bir etkiye sahiptirler. Ayrıca melek yatırımcılar, şirketlerin girişim sermayesi finansmanını sağlayıncaya kadar finansman sağlama konusunda aracı görevi üstlenmektedirler.

Girişimci

MİKROFİNANSMAN

Bu yöntemin öncelikli amacı bireyleri aşırı yoksulluktan kurtarmaktır. Bu yöntemde iş yapma fikri olup da sermayesi bulunmayan işletmelere mikro kredi adı verilen başlangıç sermayesi verilerek yoksulluktan kurtulmaları sağlanır. Bu yöntem belirli mikrofinansman kuruluşları aracılığıyla yoksul ve düşük gelirli kişi, aile ve 1 ila 9 arasında çalışanı bulunan mikro işletmelere sağlanan bir finansman yöntemidir.

İSLAM BANKACILIĞI

Katılım Bankaları olarak da bilinen bu yöntemde belirli bankalar faizsiz kredi olanağı sunmaktadır. Katılım Bankaları özünde iki amaç doğrultusunda kurulmuştur. Birincisi, petrol üretimi yapılan İslam ülkelerindeki fonların ülkemize aktarılmasını sağlamaktır. İkincisi ise, Türkiye’deki insanların bir kısmının inançlarından dolayı, faizden uzak durmak istediklerinden kaynaklı atıl kalan tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını sağlamaktır.

LEASİNG

Leasing, kiracının seçtiği her türlü sıfır veya 2. el makine, ekipman gibi yatırım mallarının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Bu yöntem işletmeye nakit akışlarına uygun, daha uzun vadeli ve esnek geri ödeme planları belirlemesi için olanak sağlıyor.

FAKTORİNG

İşletmelerin mal ve hizmet satışlarından dolayı ortaya çıkmış veya çıkacak alacaklarını faktöring şirketine devretmek suretiyle nakit finansman sağlamak için kullanılan bir yöntemdir.

Yeni ürün üretimi yapan veya mevcut ürünüyle yeni pazarlara girmek isteyen işletmeler,
Mevsimselliğin önem arz ettiği işletmeler,
Yeni kurulmuş olan ama hızla büyümekte olan işletmeler,
Kısa vadeli alım işlemleriyle fırsat yakalamak isteyen işletmeler.

Faktoring yöntemi için uygun işletmelerdir.

Bu nedenle faktoring, girişimciler açısından son derece önemli bir finansman yöntemidir. Çünkü faktoring işlemlerinin birçok yararı bulunmaktadır. Faktoring, girişimciler için riski ortadan kaldırdığı gibi girişimcilere finansman kaynağı sağlama konusunda da yardımcı olmaktadır.

sozlesmeyapmayukumlulugu 1

FORFAİTİNG

Forfaiting, bir ihracatçının çoğunlukla orta veya uzun vadeli satışlarından kaynaklanan ve finansal bir araçla teminat altına alınmış alacağının bir aracı finansman kuruluş ya da banka tarafından satın alınması olarak tanımlanabilir. Forfaiting kavramı ile Faktoring kavramı birbirine benzeyen iki yöntem olsa da birbirinden ayıran en temel özellik Forfaiting’in bir defaya mahsus olması Faktoring’inde devamlı olmasıdır.

Girişim Haberleri Kimdir?

Girişim Haberleri; Kasım 2020’den beri etkin ve aktif faaliyet gösteren, girişimcilik ekosistemine ait her bir parçaya değer vererek ilerleyen bir haber ve içerik sitesidir. Girişim Haberleri’nin en büyük misyonu, iş dünyasına hükmeden girişim ve yatırım aksiyonlarını inovatif bir ele alış ile bu sistemin parçası olan herkese dağıtmaktır. En büyük amacımız ise, ekosistemin en büyük haber kaynağı ve en çeşitli içerik üreticisi olarak, okurlarımıza yalnızca gelişmeleri iletmek değil, onların da bu gelişmelerin bir parçası olduklarını hissettirmektir. Siz de ekosistemdeki gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bültenimize abone olabilir, bu ekosistemin bir parçası olarak her gün büyümek ve gelişmek istiyorsanız bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek ailemize katılabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer #KişiselGelişim Yazılarımız İçin Tıklayınız.

Dilerseniz Girişim Haberleri Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz Girişim Haberleri LinkedIn hesabına buradan ulaşabilirsiniz..

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.