Girişimci Vizesi Nedir? Girişimci Vizesi Veren Ülkeler

İnsanların yabancı bir ülkede iş kurmalarına izin veren yasal düzenlemeler son yıllarda popülerliğini arttırmıştır. Girişimci vize uygulaması başlatan ülke sayısı başta 5 iken günümüzde bu sayı 20’yi geçmiştir. Bu yazımızda girişimci vizesi veren on ülkeyi sizinle paylaşacağız.

 

1) Birleşik Krallık

Gamex
  1. a) Start – up Vizesi
    İngiltere Start-up Vizesi, Birleşik Krallık’ta kendi işletmesini kurmak isteyen girişimciler için sermaye gerektirmeyen vize tipidir. Vizeye hak kazanan Birleşik Krallık’ta 2 yıl kadar oturma ve çalışma izni hakkına sahip olur. 2 yılın sonunda Innovator Vize’sine geçiş yapabilir.

-Eş ve çocuklar yararlanabilirler.
-Sermaye gerektirmez.
-Kuracağınız işletme dışında başka işlerde çalışabilirsiniz.
-B2 seviye İngilizce bilinmesi şarttır.
-Kamu fonundan yararlanılamaz.

 

  1. b) Innovator Vizesi

Birleşik Krallık Innovator Vizesi yenilikçi iş fikrine ve £50,000 sermaye sahibi girişimcilere 3 yıl için verilmektedir. Sürenin sonunda süresiz oturuma başvuru hakkı kazanılır.

-Eş ve çocuklar yararlanabilmektedir.
-Üç sene sonunda süresiz oturuma başvurabilir.
-£50,000 sermaye gerektirmektedir.
-B2 seviyesinde İngilizce bilinmesi şarttır.

 

2) Hollanda — Startup Residence Permit
2015 yılında başlatılan bir vize programıdır. Girişimcilere Hollanda’da 1 yıl uzatma opsiyonu dâhil yenilikçi bir şirket kurmak için 1 yıllık oturum hakkı sağlar. Girişimcilerin Hollanda hükümeti tarafından tanınan bir kolaylaştırıcı tarafından izlenmesi gerekmektedir.

Girişimci vizeye başvuru için şartlar:
– Ürün veya hizmetin inovatif ve katma değerli olması.
–  Güvenilir bir Hollanda onaylı kolaylaştırıcı tarafından denetlenmesi.
– Bu programa dahi olan girişimcilerin gündelik yaşam giderlerini karşılayabilmek için belli bir finansal kaynağa sahip olması.
– Girişimcinin onaylı kolaylaştırıcı rehberliğinde bir iş planı hazırlaması.

girişimci vize


3) Fransa — French Tech Ticket

Girişimcilerin, çalışanların ve yatırımcıların Fransa’da 4 yıla varan (uzatma opsiyonu dahil) yaşamasına ve çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Adaylar, vizeyi eşi ve çocukları da dâhil olmak üzere yakın aile üyeleri için de alabilmektedir. Eşler, ayrıca Fransa’da yaşamak ve çalışmak için izne de sahip olurlar. Ek çalışma izni gerekli değildir.

French Tech Ticket vizesi için girişimci, çalışan ve yatırımcılar için bazı şartlar bulunmaktadır.
Şartlar:
– Yaşam giderleri için 1 Ocak 2018 itibariyle belirlenmiş yıllık asgari ücret olan 17,981.60 Avroluk bir finansal kaynağa sahip olabilmek

– İnovatif bir iş fikrine sahip olabilmek

– Fransa hükümeti tarafından tanınan inkübatörlerden onay alabilmek
Çalışan vizesi için aranan şartlar şunlardır:
–  En az master seviyesinde bir eğitime sahip olmak
– French Tech vizesi programına dâhil olan bir Fransız şirketinden en az 3 ay süreyle iş kontratı yapmak
– Yaşam giderleri için 1 Ocak 2018 itibariyle belirlenmiş yıllık asgari ücretin iki katı olan 35,963.20 Avroluk bir finansal kaynağa sahip olabilmek
Yatırımcı vizesi gerekli şartlar:
– Maddi veya maddi olmayan en az 300.000 Avroluk bir yatırım yapmış olmak
– Doğrudan veya en az yüzde 30 hissesine sahip olunan bir şirket aracılığıyla yatırım yapmak
– Yatırım yapılan şirketin en az yüzde 10’una sahip olmak
– Yatırımı takip eden dört yıl içerisinde iş fırsatlarını yaratacağına veya koruyacağına dair taahhütte bulunmak

 

4) Danimarka — Startup Denmark
Yenilikçi, ölçeklenebilir ve teknoloji odaklı şirketlere sahip AB üyesi olmayan ülkelerdeki girişimcilere yönelik bir programdır. Program, en fazla üç kişiden oluşmak kaydıyla takım halinde başvurulara açıktır. Başarılı başvuru sahiplerine, bir seferde 3 yıl daha uzatılabilen 2 yıllık vize verilmektedir. Vize uzatımı, aile üyelerinin de vize kapsamasına alınmasına izin verir. Her yıl toplam 50 vize verilmektedir.

Şartlar:
– Yenilikçi bir fikre sahip olmak
– İş planını sunmak (Startup Denmark uzmanları yaklaşık 6 hafta içerisinde iş planını değerlendirmektedir)
– Çalışma ve ikamet iznine başvurmak için Danimarka’dan resmi bir onay mektubu almak
–  Banka hesabında 138,648 DKK gösterebilmek.
Yaşam giderlerinin karşılayabilmek için belli bir finansal kaynağa sahip olduğunu kanıtlamak
Çalışma ve ikamet iznine başvurmak için Danimarka’dan bir resmi onay mektubu almak

ingiltere tier2 calisma vizesi 1

5)  İtalya — Startup Visa
Girişimciler, doğrudan başvuru veya İtalya’daki inkübatör programlarından birine başvuru yoluyla programa kabul edilmektedir. Başarılı adaylar 2 yıllık uzatma opsiyonu dâhil olmak üzere 1 yıl süreli girişimci vizesi hakkına sahip olmaktadır.
Vizeyi alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:
– Online olarak istenen belgelerle başvuru yapmak (Startup Komitesi 30 gün içerisinde değerlendirmesini yapmaktadır.)
– Şirket en fazla 5 yıldır faaliyet göstermeli ve yıllık cirosu 5 milyon Avronun altında olmalıdır.
– En az 50.000 Avro şirkete şahsen yatırım yapmak
– Şirketin herhangi bir kar dağıtımı yapmıyor olması gerekmektedir.
– Şirketin aşağıdaki kriterlere bağlı olarak inovatif olması gerekmektedir.
 Yıllık maliyetler veya cironun yüzde 15’den fazlası Ar-Ge faaliyetlerine harcanmalıdır.
– Çalışanların en az üçte biri doktoralı ve araştırmacı seviyesinde olmalı veya üçte ikisi en az yüksek lisans seviyesinde olmalıdır.
– Şirket, tescilli bir patentin (sınai mülkiyet) sahibi, lisansı veya orijinal tescilli bir yazılımın sahibi olmalıdır.

– Şirket merkezlerinden birinin İtalya’da olması gerekir.

6)  Estonya — Startup Estonia
Startup Estonia, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen girişimcilerin ve startup çalışanlarının Estonya’da bir şirket kurmasına ve büyümesine yardımcı olan bir programdır. Başvuru sahipleri üç veya 12 aylık vize başvurusunda bulunabilirler. Bununla birlikte, ülkede halihazırda girişimlerini tescil ettiren kurucuların da 5 yıla kadar kalış süresine izin veren geçici oturma izni başvurusunda bulunmaları gerekecektir.

Girişimci vize almak için şartlar:
– Banka hesabında 2200€ olması
– Startup Komitesinden onay almak
– Küresel büyüme potansiyeli olan inovatif bir iş fikrine sahip olmak
– Estonya veya Schengen bölgesi için en az 30.000 Avro teminat ile geçerli bir sağlık sigorta yaptırmak

7) Litvanya — Startup Lithuania
Litvanya, girişimci vize alabilmesi için belirlenmiş bir sermayeye sahip olmalarını ya da istihdam kriterlerini yerine getirmelerini istememektedir. Girişimcilere ve ailelerine 1 yıllık oturum izni sağlanmaktadır. Bu sürede genel göçmenlik şartlarını yerine getiren girişimcilere vizelerini 1 yıl daha uzatma hakkıyla birlikte daimî oturum hakkı imkânı da sağlanmaktadır.

Şartlar:
– Biyoteknoloji, nanoteknoloji, bilişim teknolojisi, mekatronik, elektronik veya lazer teknolojileri alanında çalışmak
– Yasal olarak kurulan yeni bir şirketin belli bir hissesine sahip olmak
– Startup’ın 1 yıl için belirlemiş olduğu hedeflere ulaşabilmesi için yeterli mali kaynağa sahip olmak (Sermaye için belirlenmiş bir tutar yoktur. Girişimcinin ne kadarlık bir sermayeye ihtiyacı olduğuna kendisi karar verebilmektedir.)

istanbul ingiltere vize basvuru merkezi nerede 2

8) Kanada — Startup Visa Program
Bu vize, 5 kişilik bir girişimcilik takımına vize verebilmektedir. Bu yönüyle en girişimci vize tiplerinden bir tanesidir. Bu vize, daimi ikamet izni verdiği için belirlenmiş bir süreye sahip değildir. Kanada, bu program için her yıl 2.750 vize tahsis etmiştir.

Şartlar:
– Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu’ndan gelen onay belgesine göre İngilizce, Fransızca veya her ikisinde iletişim kurabilme yeteneğine sahip olabilmek
-En fazla 5 kişilik bir girişim takımına sahip olmak
– Her bir kurucu ortak için şirket yönetiminde en az yüzde 10; toplamda ise tüm kurucu ortaklar için ise yüzde 50’den fazla ağırlığa denk gelen oy hakkına sahip olmak
– Başvuru sahibiyle birlikte Kanada’ya gelmek isteyen diğer bireyler için belirli bir finansal kaynağa sahip olmak
– Akredite edilmiş bir girişim fonundan 200.000 Kanada Doları veya belirlenmiş bir melek yatırım ağından 75.000 ABD Doları yatırım almak (Şirket, eğer listelenmiş bir inkübatör/hızlandırıcı programına dâhil edilmiş ise, yukarıda belirtilen tutardaki yatırımları almasına gerek yoktur.)

 

9) Finlandiya — Finnish Startup Permit
Finnish Startup Permit, uluslararası büyüme potansiyeli olan girişimcilerine Finlandiya’da startup şirketi kurmayı ve Finlandiya’nın ekosistemine dâhil etmeyi amaçlayan bir girişimci vize programıdır. Bu vize, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen yenilikçi startup firmalarına yöneliktir.

“Startup Permit” başvurunuzu Finlandiya Göçmenlik Servisi’ne göndermeden önce, Business Finland’dan uygun bir değerlendirme onay belgesi almak gerekmektedir. Business Finland, iş modelinin, ekibin ve kaynakların hızlı ve uluslararası büyüme potansiyeli gösterip gösteremeyeceğini değerlendirmektedir. Değerlendirmeden sonra “Startup Permit” başvuru dokümanına eklenecek bir “Uygunluk Beyanı” verilmektedir.

Vize, maksimum iki yıl süreyle verilmekte olup vize süresinin bitiminde yeniden uzatma hakkı vermektedir.
Şartlar:
– Farklı özelliklere ve uzmanlıklara sahip en az iki kişiden oluşan bir girişimci takıma sahip olmak
– Hızlı büyüme potansiyeline sahip bir firma kurmak
– İnovatif bir iş planı hazırlamak
– İş fikrine bağlılık ve bu iş fikriyle iş kurmayı taahhüt etmek
– Onay sonrası kurulacak şirketin en az yüzde 60 hisse ve haklarına sahip olmak
– Şirketin erken aşama gelişimi için yeterli finansman ve kaynaklara sahip olmak
– Gündelik yaşam giderlerini karşılayacak bir kaynağa sahip olmak

 

10) Almanya — Self-Employed Business Visa
Almanya girişimci vize, ülkedeki dış yatırımları teşvik etmek ve yeni işlerin yaratılması için uygulanmaktadır. 2012 yılında yapılan bazı reformlara göre; belli bir yatırım limiti zorunluluğu yoktur, ancak zorunlu olmamakla birlikte en az 250.000 avro tutarlı yatırım yapılması önerilmektedir. Almanya’da bir iş kurabilmek için yeterli fon ve finansallara sahip olunduğunun gösterilmesi gerekmektedir. 3 yıl süreyle vize ve oturum verilmektedir ve vizeyi uzatma imkânı da vermektedir. 5 yıl sonra daimi oturum hakkı imkânı da sağlamaktadır.

Şartlar:
– Girişimciler güçlü bir iş planına sahip olmalıdır.
– Güçlü bir iş fikri ile yeterli yatırım almayı başarmış ve geçmiş girişimcilik başarı ve deneyimine sahip yatırımcılarla çalışmış olmalıdır.
– İşletme, kendi sermayesi veya kredi onayı ile güvenli bir şekilde finanse edilebilir ve her zaman devredilebilir olmalıdır.
– Geçmiş girişimcilik deneyimine sahip olmalıdır.
– Yenilikçi bir iş planının gerekliliklerini karşılayan ve uluslararası yeni bir ürün veya hizmet sağlamayı taahhüt etmelidir.

Girişim Haberleri Kimdir?

Girişim Haberleri; Kasım 2020’den beri etkin ve aktif faaliyet gösteren, girişimcilik ekosistemine ait her bir parçaya değer vererek ilerleyen bir haber ve içerik sitesidir. Girişim Haberleri’nin en büyük misyonu, iş dünyasına hükmeden girişim ve yatırım aksiyonlarını inovatif bir ele alış ile bu sistemin parçası olan herkese dağıtmaktır. En büyük amacımız ise, ekosistemin en büyük haber kaynağı ve en çeşitli içerik üreticisi olarak, okurlarımıza yalnızca gelişmeleri iletmek değil, onların da bu gelişmelerin bir parçası olduklarını hissettirmektir. Siz de ekosistemdeki gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bültenimize abone olabilir, bu ekosistemin bir parçası olarak her gün büyümek ve gelişmek istiyorsanız bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek ailemize katılabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer #GirişimPedia Yazılarımız İçin Tıklayınız.

Dilerseniz Girişim Haberleri Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz Girişim Haberleri LinkedIn hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.